คณะศึกษาศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร


ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนางานประจำและยกระดับสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนด้วยกระบวนการวิจัย R2R
[5 พฤษภาคม 2565]

โครงการ "ยลสองแคว แลวัฒนธรรม ยามค่ำคืน ฟื้นอดีตพระราชวังจันทน์"
[28 เมษายน 2565]

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2565
[7 เมษายน 2565]

สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับ พ.ศ. 2563-2566)
[17 กุมภาพันธ์ 2565]

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
[30 ธันวาคม 2564]

ร่วมเชิดชูเกียรติผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2564
[30 ธันวาคม 2564]

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563
[28 ธันวาคม 2564]

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ (พ.ศ. 2563 - 2566)
[15 ธันวาคม 2564]


|| More...


ข่าว/ประกาศMultimedia

ประวัติศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พนัส หันนาคินทร์

เพลงฉ่อย ศ.ดร.พนัส หันนาคินทร์ เนื่องในวันศึกษาศาสตร์

ขับเสภา ศ.ดร.พนัส หันนาคินทร์

Mindset ของการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงผู้เรียน PART 2.

|| More...