คณะศึกษาศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร


ประมวลภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครูและสักการะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินทร์
[27 มิถุนายน 2562]

EDU NU OPEN HOUSE
[24 มิถุนายน 2562]

โครงการสายใยศึกษาฯ และ “พี่พาเรียน เครื่องเขียนสู่น้อง
[19 มิถุนายน 2562]

รางวัลระดับเหรียญทองแดง การประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562
[18 มิถุนายน 2562]

โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรีและพบผู้ปกครองนิสิตใหม่
[17 มิถุนายน 2562]

ประมวลภาพรับน้องเข้าหอ ปี2562 ณ หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
[16 มิถุนายน 2562]

โครงการเตรียมความพร้อมหลังจบการศึกษา
[8 มีนาคม 2562]

โครงการประชุมปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561
[7 มีนาคม 2562]


|| More...


ข่าว/ประกาศMultimedia

อธิการบดี รองอธิการบดี และที่ปรึกษา พบทีมผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ คณาจารย์ และบุคคลากร

การแสดงดาว-เดือน คณะศึกษาศาสตร์ #NU TO PLAY 2017

วีดิทัศน์เปิดตัวโครงการประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

Faculty of Education , naresuan university

|| More...