เว็บไซค์ที่เกี่ยวข้อง
http://www.edu.nu.ac.th/taworn/
http://www.edu.nu.ac.th/wbi/composition/index.html
http://www.edu.nu.ac.th/wbi/355541/index.asp
เว็บไซต์เกี่ยวกับมัลติมีเดีย
http://www.thaigoodview.com/liblary/contest2551/tech04/21/standard/m03.html
http://www.kroobannok.com/82
เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ 3D MAX
http://candle3d.com/3ds-max/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1-3ds-max.html
http://interiordesign.igetweb.com/index.php?mo=1&c_art=158631
http://www.scanidea.com/3DS-Max/