การเข้าสู่โปรแกรม Photoshop
  1. คลิกที่ปุ่ม Start
  2. เลือก Programs Adobe Photoshop 5.5
  3. คลิกที่ Adobe Phoshop 5.5 จะปรากฏหน้าจอแรกของโปรแกรม Photoshop ขึ้นมา
  4. คลิกที่เมนู File เลือก New จะเป็นการสร้างหน้ากระดาษของการทำงาน

 

การออกจากโปรแกรม Photoshop

เมื่อเราใช้งานโปรแกรม Photoshop เสร็จแล้ว เราสามารถออกจากโปรแกรมได้หลายวิธีดังนี้คือ

  1. คลิกที่เมนู File เลือกคำสั่ง Exit ที่อยู่ด้านล่างสุดหรือ
  2. คลิกที่ปุ่ม อยู่บริเวณมุมขวาด้านบนของหน้าจอหรือ
  3. คลิกที่ปุ่ม อยู่บริเวณมุมซ้ายด้านบนของหน้าจอแล้วเลือกคำสั่ง Close

ทั้ง 3 วิธีนี้จะเป็นการสิ้นสุดการใช้งานโปรแกรม Photoshop จะเลือกใช้วิธีใดก็ได้

* หมายเหตุ คำสั่งที่เป็นสีเทาเราไม่สามารถใช้คำสั่งนั้นในการทำงานได้

หน้าจอแรกของโปรแกรม Photoshop

หน้าจอแรกของโปรแกรม Photoshop จะประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้

แถบเมนู (Menu Bar)

        เป็นรายการคำสั่งต่าง ๆ ของโปรแกรม ซึ่งมีทั้งหมด 10 เมนูดังนี้

 

Tool Box (กล่องเครื่องมือ)

เป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่จะปรากฏทุกครั้งที่เปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมา ภายในกล่องสี่เหลี่ยมจะประกอบไปด้วยเครื่องหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงาน เพื่ออำนวยความสะดวกและง่ายต่อการใช้คำสั่ง ภายในกล่องสี่เหลี่ยมนี้จะประกอบไปด้วยกลุ่มคำสั่งทั้งหมด 7 กลุ่มด้วยกันดังนี้