3dcd.gif (8549 bytes)      

Mouse2.jpg (3379 bytes)

                    เมาส์เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลชนิดหนึ่ง เมาส์มีหน้าที่เลื่อนเคอร์เซอร์ หรือสัญลักษณ์ชี้ตำแหน่ง บนจอภาพปกติใช้เมาส์สำหรับ เลือกคำสั่ง, เลื่อนไอค่อน เมาส์จะมีสายต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ โดยต่อเข้ากับ     Serial Port (com 1 หรือ com 2) หรือ ต่อเข้ากับ Port PS/2

line7.gif (700 bytes)

 

[Keybord]    [Mouse]    [Scanner]    [หน้าหลัก]

 contact   to    webmaster