355542 Design and Development of CAI
[ โฮม ] Crouse ] Content ] Authorware ] Flash ] Activities ] Download ] lecturer ] webboard ]

 

โฮม Crouse Content Authorware Flash Activities Download lecturer webboard

Nu-CAI Blog คลิกที่นี่
เนื้อหา
  1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน , [pdf]
  2. การสอนแบบโปรแกรม [pdf]
  3. การสร้าง CAI , [pdf]
  4. การออกแบบ CAI ตามแนวคิดของกาเย่ , [pdf]
  5. สไลด์ขั้นตอนการออกแบบ CAI  
  6. Function & Variable
  7. การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (ADDIE) สไลด์ประกอบคำบรรยาย file1 file2
  8. กระบวนการออกแบบ CAI
  9. สรุปงานที่ต้องส่ง
  10. ปฏิทินการเรียน

 

  มีงานหนึ่งชิ้นสำหรับนิสิตทุกกลุ่ม คือ สร้างไฟล์ Flash ขนาดไม่ควรเกิน 400 pixel นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ใส่ปุ่ม Play ให้สามารถกดเล่นได้ และให้ใส่เพลงประกอบหนึ่งเพลง เวลาไม่จำกัด นำขึ้นไว้ที่ บล็อกของตนเอง ส่งก่อนอาทิตย์สุดท้ายของการเรียน