down next
 

การทำภาพฟันเฟือง

1. ก่อนอื่นให้เปิด Photoshop ขึ้นมา แล้วสร้างไฟล์ New จากนั้น Fill สีดำลง Background และสร้าง
เลเยอร์ใหม่ขึ้นมาอีกอัน ใช้เครื่องมือ Rectangel Tool สร้างสี่เหลี่ยมสีขาวเป็นลักษณะแท่ง ในรูปที่12. เสร็จแล้ว Duplicate Layer ขึ้นมาอีกอัน แล้วจัดการหมุนสี่เหลี่ยมอันที่ 2 ให้ได้ดังรูป โดยกดปุ่ม Ctrl + T บนคีย์บอร์ด3. จากนั้นให้ Duplicate Layer ออกมาอีก 2 อัน แล้วหมุนสี่เหลี่ยมให้ได้ดังรูปที่ 33. คราวนี้สร้าง Layer ขึ้นมาใหม่ แล้วสร้างวงกลมสีขาวขึ้นมา จัดให้ได้ตามรูป4. ใกล้จะเสร็จแล้ว คราวนี้สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาอีกอัน แล้วสร้างวงกลมสีดำซ้อนด้านใน5. ขั้นตอนต่อไปให้ Merge ทุกเลเยอร์เข้าด้วยกัน โดยทำติ๊กเครื่องหมายโซ่หน้าทุกเลเยอร์ แล้วกด Ctrl + E จากนั้นใช้
Magic Wand ( กด W) เลือกบริเวณวงกลมสีดำข้างใน แล้วกด Delete ทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายใช้เครื่องมือ Gradient
(กด G) ไล่สีบริเวณด้านในของเฟืองตามใจชอบ
 
 

 

top
next