แรงดันไฟฟ้า

 smbarani.gif (920 bytes)

             เมื่อต่อปลายทั้งสองข้างของเส้นลวดด้วยลูกกลมโลหะ A ซึ่งมีประจุไฟฟ้าบวกและลูกโลหะกลม B ซึ่งมีประจุไฟฟ้าลบ ประจุลบหรืออิเล็กตรอนจากลูกกลม B จะถูกแรงกระทำให้ไหลไปยังลูกกลม A หรือมีแรงกระทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลจาก ลูกกลม A ไปยังลูกกลม B แรงผลักดันทางไฟฟ้า ดังกล่าวเรียกว่า แรงดันไฟฟ้า (Voltage)

                               vol1.GIF (4060 bytes)

 vol2.gif (4610 bytes)

              ศักดิ์ไฟฟ้าหมายถึง ระดับไฟฟ้า จากรูป ลูกกลม A มีประจุบวกมีศักดิ์ไฟฟ้าสูง ส่วนลูกกลม B มีประจุลบจึงมีศักด์ไฟฟ้า ต่ำ ดังนั้นลูกกลม A และ B จึงมีความแตกต่างของศักดิ์ไฟฟ้า เราเรียกว่าความต่างศักดิ์ไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าก็ได้หน่วยของ ความต่างศักดิ์ไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าคือ โวลต์ (Volt ใช้สัญลักษณ์ V) เช่น แรงดันไฟฟ้าของไฟที่ใช้ในบ้านมีค่า 220 โวลต์ แรงดันไฟฟ้าของถ่านไฟฉายมีค่า 1.5 โวลต์

cone2.gif (1031 bytes)     วิธีวัดแรงดันไฟฟ้า
      
   เครื่องมือที่ใช้วัดแรงดันไฟฟ้าเรียกว่าโวลต์มิเตอร์เมื่อต่อแบตเตอรี่กับหลอดไฟเล็กแล้ววัดดูแรงดันไฟฟ้าคร่อมหลอด ไฟเล็กนั้นโดยต่อโวลต์มิเตอร์ขนานกับหลอดไฟเล็กดังรูปให้ปลายบวกของมิเตอร์ต่อกับขั่วบวกของแบตเตอรี่และปลายลบของ มิเตอร์ต่อกับขั่วลบของแบตเตอรรี่

 vol3.gif (6908 bytes)

ข้อควรระวัง ในการวัดแรงดันไฟฟ้าคือการเลือกใช้เครื่องวัดที่มีขีดจำกัดที่เหมาะสมและต่อขั่ว ให้ถูกต้อง

 

[กลับเนื้อหาแรงดันไฟฟ้า]