MISEDU
คณะศึกษาศาตร์
หน้าแรก I หน่วยงาน I บุคลากร I งานวิจัย I เอกสารวิชาการ I กระบวนวิชา I นิสิต I กิจกรรม I โครงการ I อาคารสถานที่ I ครุภัณฑ์ I KQI I SAR I Webmail  I ค้นหา I เข้าระบบ I  

   การประเมินตนเอง
รายงาน SAR
การพัฒนานิสิต
โครงการวิจัย
การสัมมนาวิชาการ
การบริการวิชาการ
การทำนุบำรุงศิลปะ
การบริหาร
การประกันคุณภาพ

   ข้อมูลบริการ
เกี่ยวกับเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
ไขข้อข้องใจ


   หน่วยงานคณะศึกษาศาสตร์

ภาควิชาการศึกษา

หัวหน้ารศ.ดร.ปกรณ์ ประจันบาน
บุคลากร85 ท่าน   รายชื่อ  ,  รูปภาพ
เว็บไซต์http://www.edu.nu.ac.th/education-depart

 

 
         โดยความอนุเคราะห์จาก www.agri.cmu.ac.th.....