Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ชื่อ นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันท์
รูปประจำตัว
ประเภท อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาตรี) 
เบอร์โทร : 055-962411 ต่อ 214  
e-Mail : skonchaic@nu.ac.th  
หมายเหตุ : - ไม่มีข้อมูล-  
ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว :
- ไม่มีข้อมูล-  
 
 
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ต.ท่าโพธิ์  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 65000  โทร .055 -96 - 2410
Online จำนวน : 1 คน   จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์