รับสมัครทุนการศึกษา : 20 พฤษภาคม 2553 :
  รับสมัครทุนการศึกษา : 21 พฤษภาคม 2553 :

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

โครงการ Pre education
 - โครงการ Pre education เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2553 ...
ข่าววันที่ 05 มิถุนายน 2553  
โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่
 - โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ เมื่อวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2552 คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะกรรมการสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2552 จัดทำซุ้มดอกไม้ และตกแต่งสถานทีบริเวณคณะศึกษาศาสตร์ให้สวยงาม เพื่อแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ...
ข่าววันที่ 20 ธันวาคม 2552  

 

 
Online จำนวน : 1 คน
You're visitor number
Since 1/6/2010
Update : 24/06/13