ข้อมูลทั่วไปคณะศึกษาศาสตร์

ตราสัญลักษณ์


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญลักษณ สมุด ปากกา คือความรู้สู่ปัญญา       แสงเทียน  คือศรัทธาความเป็นครู  
ความหมาย “การศึกษานำมาซึ่งปัญญาเปรียบประดุจแสงสว่าง อันเป็นหนทางสู่ความเจริญรุ่งเรือง”
สีประจำคณะ     สีฟ้า
   
 
       
   
 
ที่อยู่ 
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  
 
 
 
 Faculty of Education, Naresuan University. Tumbol Thapo, Amphor Muang,
Phitsanulok Province. 65000 Phone : 05596-2411 Fax. 055-962402.
education@nu.ac.th